Personalia

   Achternaam
   Voorletters
Voorvoegsel
   Voornaam
   Geslacht
     Geboortedatum  
     E-mail
 

Studie

   Studie
   Studie te
   Plaats stage/onderzoek/studie
Naam begeleider
   Periode van
  Periode t/m
Korte inhoudelijke beschrijving
 

Beoordeling

Is je stage/onderzoek al beoordeeld
door je studiebegeleider?
Zo ja, hoe?
Wat heeft deze stage, dit onderzoek
betekend voor je studie?
Wat heeft deze stage, dit onderzoek
betekend voor jou als persoon?
Tips, op- en/of aanmerkingen
voor toekomstige bursalen?
 

Versturen

 
Klik op versturen en het formulier wordt verstuurd.
U ontvangt zelf een kopie per email.